(1)
Maakh, Y. F.; Kapitan, L. A. V. .; Penasti, Y. Standar Ekstrak Etanol Mesocarp Buah Lontar (Borrassus sp.): Indonesia. jfk 2021, 4, 19-25.