Agustin, Yuana Dwi, Universitas Bondowoso, Indonesia